Нууцлалын гэрээ

 1. Гэрээний сэдэв.
  • Энэхүү гэрээ нь AvtoTachki.com вэбсайтад хүчинтэй бөгөөд эдгээр сайтуудын хэрэглэгч ба сайтын эзэмшигч (цаашид AvtoTachki.com) хооронд байгуулагдана.
  • Энэхүү гэрээ нь Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл болон сайтуудын хэрэглэгчдээс AvtoTachki.com-оос авдаг бусад мэдээллийг хүлээн авах, хадгалах, боловсруулах, ашиглах, задлах журмыг тогтоосон болно. Хувийн мэдээллийг Хэрэглэгч бөглөнө.
  • AvtoTachki.com сайтын аль нэгэнд мэдээлэл, зар, сайтыг байрлуулахын тулд Хэрэглэгч энэхүү Гэрээг анхааралтай уншиж, түүний нөхцөлтэй бүрэн тохиролцсоноо илэрхийлэх ёстой. Энэхүү тохиролцоонд бүрэн нийцэж буйг баталгаажуулах нь Хэрэглэгчийн сайтыг ашиглах явдал юм.
  • Хэрэглэгч энэхүү гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, эсхүл гэрээ байгуулах эрхтэй болсон насанд хүрээгүй эсвэл тухайн компанийн нэрийн өмнөөс мэдээлэл байршуулсан компанийн эрх бүхий этгээд биш бол мэдээлэл, мэдэгдэл, зар оруулах, сайтыг ашиглах эрхгүй, зарлал.
  • Хэрэглэгч сайтыг ашиглаж буй сайтуудад мэдээлэл байршуулах замаар хувийн мэдээллийг оруулах, эсвэл энэ өгөгдлийг өөр аргаар өгөх, / эсвэл сайтын хүрээнд ямар нэгэн үйлдэл хийх, / эсвэл сайтын аль нэг хэсгийг ашиглах замаар Хэрэглэгч энэхүү Гэрээний нөхцлийг хоёрдмол утгагүйгээр зөвшөөрч, AvtoTachki.com-д энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хүлээн авах, хадгалах, боловсруулах, ашиглах, задруулах эрхийг олгоно.
  • Энэхүү Гэрээ нь зохицуулагдахгүй бөгөөд хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл болон бусад аливаа мэдээллийг AutoTachki.com-ийн эзэмшдэггүй буюу ажиллуулдаггүй гуравдагч этгээд, мөн AutoTachki-ийн ажилтан биш хүмүүст өгөх, хадгалах, боловсруулах, ашиглах, задруулах үүргийг AvtoTachki.com хариуцахгүй. Хэрэглэгч AvtoTachki.com эсвэл мэдээллийн товхимлыг ашиглан эдгээр хүмүүсийн сайт, бараа, үйлчилгээнд нэвтэрсэн байсан ч .com. Энэхүү Гэрээний талаархи ойлголтыг нууцлах нь зөвхөн сайтын мэдээллийн санд шифрлэгдсэн төлөвт хадгалагдах бөгөөд зөвхөн AvtoTachki.com сайтад нээлттэй байдаг.
  • Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээлэл, зөвшөөрлийн мэдээллийн аюулгүй байдал, хамгаалалтад хайхрамжгүй хандсан тохиолдолд гуравдагч этгээд данс болон хувийн болон бусад хэрэглэгчийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх эрх олж авч болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. AvtoTachki.com нь ийм хандалтын улмаас учирсан хохирлыг хариуцахгүй.
 2. Хувийн мэдээллийг олж авах журам.
 1. AvtoTachki.com нь хувийн мэдээллээ цуглуулж болно, тухайлбал: нэр, овог, төрсөн огноо, холбоо барих утасны дугаар, имэйл хаяг, хэрэглэгчийн оршин суугаа газар, хот, таних нууц үгийг. Түүнчлэн AvtoTachki.com бусад мэдээллийг цуглуулж болно:
  • Хараат бус үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор күүки, жишээлбэл, зочлох хооронд дэлгүүрийн сагсанд өгөгдөл хадгалах;
  • Хэрэглэгчийн IP хаяг.
 2. Бүх мэдээллийг бид байгаа байдлаар нь цуглуулдаг бөгөөд мэдээлэл цуглуулах явцад өөрчлөгддөггүй. Хэрэглэгч нь хувийн мэдээллийн талаархи үнэн зөв мэдээллийг өгөх үүрэгтэй. AvtoTachki.com нь шаардлагатай тохиолдолд өгсөн мэдээллийн үнэн зөвийг шалгах, түүнчлэн хэрэглэгчид үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай бол өгсөн мэдээллийг баталгаажуулахыг шаардах эрхтэй.
 3. Хэрэглэгчийн тухай мэдээллийг ашиглах журам.
 4. AvtoTachki.com нь таны нэр, оршин суудаг бүс нутаг, хот, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, нууц үгийг ашиглан таныг AvtoTachki.com сайтын хэрэглэгч болохыг таньж мэдэх болно. AvtoTachki.com нь манай мэдээллийн товхимлыг боловсруулахын тулд таны холбоо барих мэдээллийг ашиглаж болно, тухайлбал AvtoTachki.com-оос шинэ боломжууд, урамшуулал болон бусад мэдээг танд мэдэгдэж болно. Хэрэглэгч өөрийн холбоо барих хаягаар мэйл явуулахаас үргэлж татгалзаж болно. Иргэний эрх зүйн харилцаа, татвар, нягтлан бодох бүртгэлийн харилцааг хэрэгжүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний үүргээ биелүүлэх, сайтын үйлчилгээнд нэвтрэх, үйлчлүүлэгчийг сайтын хэрэглэгч болохыг тодорхойлох, үйлчилгээ үзүүлэх, санал болгох, боловсруулах зорилгоор хувийн мэдээллийг боловсруулж болно. төлбөр, шуудангийн хаяг, урамшууллын хөтөлбөрийг бий болгох, хэрэгжүүлэх, арилжааны санал, мэдээллийг шуудангаар, имэйлээр илгээх, шинэ үйлчилгээ санал болгох, гэрээний сэдвээс бусад мэдээллийг дамжуулах, төлбөр тооцоо хийх, тайлан гаргах, нягтлан бодох бүртгэл, менежментийн бүртгэл хөтлөх, чанарыг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх, сайтын үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл байрлуулах, үйлчлүүлэгчийн зарыг хувийн мэдээллийн бааз эзэмшигчийн сайт дээр байрлуулах, сайттай ажиллах ажлыг хялбарчилж, материалыг нь сайжруулах.
 5. Мэдээллийн санд нэвтрэх нөхцөл.
 6. AvtoTachki.com нь хувийн өгөгдөл болон бусад мэдээллийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд дамжуулдаггүй. Хэрэглэгчид энэхүү гэрээний дагуу "AvtoTachki.com" -д хүчинтэй байх хугацаа, нутаг дэвсгэр, хувийн мэдээлэл, түүнчлэн хэрэглэгчийн бусад мэдээллийг "AvtoTachki.com" -д үйлчилгээ үзүүлдэг гуравдагч этгээдэд тодруулах, гэхдээ зөвхөн үйл явцыг нь хязгаарлахгүйгээр нээлттэй болгох эрхийг олгосон. захиалга, төлбөр, илгээмжийг хүргэх. Гуравдагч этгээд нь зөвхөн AvtoTachki.com сайтад үйлчилгээ үзүүлж байгаа тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээлэл болон зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг ашиглаж болно. Түүнчлэн хуулиар тогтоосон тохиолдлуудад Хэрэглэгч эсвэл түүний эрх олгосон этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр хувийн мэдээллийг задруулахыг зөвшөөрдөг бөгөөд зөвхөн үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн сайн сайхан байдал, хүний ​​эрх ашгийн үүднээс, тухайлбал:
  • ийм мэдээлэл, мэдээллийг шаардах, хүлээн авах эрх бүхий төрийн байгууллагуудын боломжийн хүсэлтээр;
  • AvtoTachki.com-ийн үзэж байгаагаар Хэрэглэгч энэхүү Гэрээний болон / эсвэл AvtoTachki.com ба Хэрэглэгчийн хооронд байгуулсан бусад гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд.
 7. Энэ мэдээллийг хэрхэн өөрчлөх / устгах эсвэл захиалгаа цуцлах талаар.
 1. Хэрэглэгчид ямар ч үед боломжтой өөрчлөх / устгах хувийн мэдээлэл (утас) эсвэл бүртгэлээс хасах. Хэрэглэгчийн талаархи мэдээлэл шаардагдах AvtoTachki.com-ийн зарим онцлог шинж чанарууд нь мэдээлэл өөрчлөгдсөн / устгагдсан үеэс хойш түр зогсоогдож магадгүй юм.
 2. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг Хэрэглэгч устгах хүртэл хадгална. Хувийн мэдээллийг устгах эсвэл бусад аргаар боловсруулах талаар Хэрэглэгчийн хангалттай мэдэгдэл нь Хэрэглэгчийн заасан имэйлд илгээсэн захидал (мэдээлэл) байх болно.
 3. Мэдээллийг хамгаалах.
 1. AvtoTachki.com нь өгөгдлийг зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, өөрчлөх, задруулах, устгахаас хамгаалахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авдаг. Эдгээр арга хэмжээнд, тухайлбал, мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах дотоод хяналт, аюулгүй байдлын арга хэмжээ багтана, AvtoTachki.com-ийн цуглуулдаг бүх өгөгдлийг нэг буюу хэд хэдэн аюулгүй мэдээллийн баазын сервер дээр хадгалдаг бөгөөд манай корпорацийн гаднаас нэвтрэх боломжгүй байдаг. сүлжээ.
 2. AvtoTachki.com нь хувийн өгөгдөл, мэдээлэлд хандах хандалтыг зөвхөн AutoTachki.com вэбсайт дээр ажиллуулах, бидний өмнөөс үйл ажиллагаа явуулахын тулд эдгээр мэдээлэлтэй байх шаардлагатай. Эдгээр хүмүүстэй нууцыг чанд сахих гэрээ байгуулсан бөгөөд эдгээр үүргээ зөрчвөл ажлаас халах, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зэрэг шийтгэл ногдуулж болзошгүй юм. Хэрэглэгч Украйны "Хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай" 1 оны 2010-р сарын 2297-ний өдрийн N XNUMX-VI хуулиар тогтоосон эрхтэй.
 3. Асуулт гарсан тохиолдолд холбоо барих хаяг.
 4. Хэрэв танд өгсөн мэдээллийн талаар асуулт, хүсэлт, гомдол байвал имэйлээр холбоо барина уу. support@www.avtotachki.com... Хэрэглэгчид бичгээр хүсэлт гаргасны үндсэн дээр түүний хувийн байдал, эрх мэдлийг баталгаажуулсан баримт бичгийг танилцуулсны дараа мэдээллийн сангийн байршлын талаар мэдээлэл авах журмын талаар мэдээлэл өгч болно.
 5. Нууцлалын бодлогод оруулсан өөрчлөлтүүд.
 6. Бид энэхүү нууцлалын бодлогын нөхцлийг өөрчилж болно. Энэ тохиолдолд бид нэр томъёоны хуудсан дээрх хувилбарыг орлуулах тул хуудсыг үе үе шалгана уу. https://avtotachki.com/privacy-agreement Гэрээнд оруулсан бүх өөрчлөлтүүд нийтлэгдсэн цагаасаа эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Сайтыг ашигласнаар Хэрэглэгч сайтыг ашиглах үед хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хувилбарт Нууцлалын бодлогын шинэ нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа баталгаажуулна.
 7. Нэмэлт нөхцөл.
 1. AvtoTachki.com нь энэхүү Гэрээний нөхцлүүд, Сайтыг хэрхэн ашиглах заавар, мэдээлэл байрлуулах журам болон бусад техникийн асуудлуудыг буруу ойлгосон эсвэл буруу ойлгосны улмаас Хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдэд учирсан хохирол, хохирлыг хариуцахгүй.
 2. Нууцлалын бодлогын аливаа заалт, түүний дотор аливаа санал, заалт, түүний хэсэг нь хууль тогтоомжид харшлах буюу хүчин төгөлдөр бус болох нь тогтоогдвол энэ нь хууль тогтоомжид харшлахгүй бусад заалтыг хөндөхгүй бөгөөд эдгээр нь бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр байх бөгөөд хүчин төгөлдөр бус заалт, эсхүл Талуудын нэмэлт арга хэмжээ авахгүйгээр биелүүлэх боломжгүй заалтыг хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжүүлэх боломжийг хангахын тулд шаардлагатай хэмжээгээр засч залруулсан гэж үзнэ.
 3. Энэхүү гэрээ нь тухайн сайтыг ашигладаг, үүнд зар сурталчилгаа байршуулсан үеэс эхлэн Хэрэглэгчид хамаатай бөгөөд тухайн сайт нь хэрэглэгчийн талаархи аливаа мэдээллийг, түүний дотор хувийн мэдээллийг хадгалсан тохиолдолд хүчинтэй болно.
 4. Энэхүү нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрснөөр та мөн зөвшөөрч байна Нууцлалын бодлого ба ашиглалтын нөхцөл Google-ийн.